Sunday, January 23, 2011

:: Si Sang PeciNta Sejati ::


ciNta Ow ciNta..
waa sanGat bermakNa perkataan Itu Buat seluruh Makhluk diBuMi..
siapa Yang Tidak MengenaLi si sang cinta..
Yang MeneraNgkan kasiH dan saYang..

ZaZa Juga Pernah menCinta..
malah PerAsaan Itu MungKin Tdak Pernah HilanG dari seGenap hati ini..MuNgKin Akan seLamanya terbenam dHati..

CinTa TerKanduNg dalam banyak PerkaRa..
senDiri Lah Kita Tafsirkan bagaimana Cinta Yang KiTa PerLukan..
cinTa Mainan?ciNta semenTara?cinTa syaitan?
AtaU cinTa yanG peNuh Kesetiaan..

Ya~!! Benar..zaza Juga Pernah MenCintai..Malah DiciNtai..
Tapi saMpai sekaranG tdak zaza ketaHui..Apa kah sudah KeSudahan Cinta ini..
Dan zaza juga MungKin perLukan kepastian..Untuk Ikatan ini..

sang penciNta sejati ..
maSih menaNti sanG puTeranya..
datanG Bersama toNgkat PercinTaan..
Tapi si sang penCinta Sejati sendiri tidak Pasti..
biLa akan MunCulNya sanG Puteranya..


+Bukan+Bukan+Bukan+
Bukan PuTera Raja Yang diNantIkan Tiba..
Bukan anak Tan sri Yang di haRapkan Muncul..
HanYa seOrang PUTERA yang MamPu Menerima si sanG pencinta sejati Ini dengaN adaNya..
Lantas,Membawa sanG penciNta sejati..
di Alam Manisnya Cinta..
seLitkan LaH keiManan Dalam Cinta
Sang PencinTa sejati dan puteranYa ini..agar kekal selamanya..MelalUi Onak Bersama..


Sang Putera :: Ini BuatMu..

cinTa kita Lahirnya dari hatI yang kecil..
yang Muncul..memBalUti segala rasa hati..
MeNemani kala Kita suNyi..
siapaKah diri Ini tanpa cinta Mu seBelUm ini..
Cinta yang MemberiKan Kekuatan dalam seGenap segi..


aku MenciNtaImu duhaI saNg Putera..
MenciNtai tanPa batasan WaktU dan Masa..
KeNapa Kita diPisahKan dengan LuraH yang PanJang Ini..
seTelah Ikatan KasiH TerpaUt erat..
aku adaKalanya tiDak PunYa kekuatan berdepan 
DenGan semua Ini..
NamUn aku gagaHi untuk Melalui lanJutan hari-hari seterusNya..


BagaiMana Ikatan Yang telaH lama terpatri ini...
apa yang PerlU aku lakukan dengan nya..
SesUnggUhnya aKu lemah..
MembiarKan semUanya berlalu pergi begiTu saja..
robot kaH aku Yang tidak Punya perasaan?
yang MamPu mengikis semua perasaan Ini deNgan
sekelip Mata..
TerNyata aku Bukan..


waHai sanG Putera..
Kita terPisah Dek PerasaaN Yang Kuat..YanG mengikat hati Kita dengan pelBagai kepayahan..
MamPukah Kita wahai sang PuTera..
aku sendiri tidak pastI sanG Putera..Kerana aku sendiri..MasiH terus menCintaiMu..
masiH sehingga Ke haRi ini...+WiThLurve+
+AzieZaza+

No comments:

Post a Comment

| Terima Kasih Sudi baca |
|| Zaza Hargai comment2 semua :) ||